நோக்கம் & குறிக்கோள்

 • நோக்கம் - "விரும்பப்படும் இந்தியத் துறைமுகமாகத் திகழ்தல்"

 • குறிக்கோள் - "வாடிக்கையாளர் திருப்திப்படும் வகையில் சிறப்பான துறைமுகம் மற்றும் போக்குவரத்துச் சேவைகளை அளித்தல்"

 • மதிப்பு

 • » வாடிக்கையாளர் முழு திருப்தி
 • » சம்மந்தப்பட்டவர்களுடன் கூட்டு ஒப்பந்தம்
 • » தரமான மற்றும் குழுப்பணி உறுதிப்பாடு
 • » பணியில் நேர்மை, பொறுப்பு மற்றும் ஒளிவு மறைவில்லாத் தன்மை
 • » சமூக மற்றும் இயற்கைச் சூழலைக் கருத்தில் கொள்ளுதல்
 • » உற்பத்தி மற்றும் பாதுகாப்பு மூலம் மதிப்பு கூட்டல்

சமீபத்திய ட்வீட்ஸ் Latest Tweets img_right

VOC Port பற்றி வீடியோ

தலைவர்

gallery

ஸ்ரீ டி.கே.ராமச்சந்திரன், ஐஏஎஸ்

தலைவர்,
வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக பொறுப்புக்கழகம்

 

துறைமுக வரலாறு

தூத்துக்குடி வரலாறு

 

தூத்துக்குடி குறித்த மிகப் பழமையான குறிப்பு கிபி 88 இல் ‘எரித்ரியன் கடலின் பெரியுப்ளஸ்’ (Periuplus of the Erythrean Sea) என்னும் கிரேக்க இலக்கியத்தில் காணப்படுகிறது. மேலும் கிபி 124 இல் டோலமி என்பவர் முத்துக் குளியல், சோசிகௌரய், கோ...

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery